Agency.com\TBWA, één van de « preferred agencies » van Facebook

Vrijdag 15 juni 2012 —

Agency.com\TBWA heeft van Facebook een "PMD Apps badge" ontvangen. Het "Preferred Marketing Developer Program" van Facebook erkent app ontwikkelaars die social marketing met hun werk eenvoudiger en efficiënt maken met respect voor de leden van het platform.

Als lid van deze selecte groep toonde Agency.com\TBWA meermaals de capaciteit om efficiënt marketeers te ondersteunen - op een meetbare manier - gebruik makend van de primaire functionaliteiten van Facebook. "Een preferred partner worden van Facebook is een erkenning van de kwaliteit die we dagelijks nastreven", stelt Xavier Laoureux, Managing Director van Agency.com\TBWA. "Deze belangrijke erkenning is ook aan SMARTS\TBWA te danken, ons departement gespecialiseerd in sociale media, voor hun strategische inbreng en uitwerking van de concepten van deze applicaties ».

Met het verwerven van de "PMD Apps badge" behoort Agency.com\TBWA tot een select groepje van "preferred agencies" van Facebook. Vanaf heden zal Agency.com\TBWA extra gevolgd en regelmatig gereviewed worden door Facebook om het hoge niveau te blijven aanhouden. 

https://developers.facebook.com/preferredmarketingdevelopers/

Neem voor meer info contact op met Xavier Laoureux - Managing Director Agency.com\TBWA - xlaoureux@agency.com - +32 2 792 16 59