BIVV en TBWA laten bekende Belgen verongelukken.

Woensdag 6 februari 2013 —

Met een opvallende poster- en radiocampagne stuurt het BIVV aan op een fundamentele gedragsverandering bij de weggebruiker. Het stilstaan bij het eigen verkeersgedrag, en het tonen van wat meer respect voor andere weggebruikers moet daarbij de eerste stap zijn

Elk jaar 850 verkeersdoden in België is veel te veel. En toch staan we er nauwelijks nog bij stil. Daarom wordt voor een confronterende aanpak gekozen. Op de radio kondigt een stem aan dat het programma even onderbroken wordt voor de mededeling dat komiek Gunter Lamoot net omgekomen is in een verkeersongeval. Waarna Gunter zelf het woord neemt en vraagt waarom zo’n mededeling ons alleen raakt als we het slachtoffer kennen. Elke dag sterven er gemiddeld 2 mensen in het Belgische verkeer, en hoewel dat veel te veel is, staan we er nooit bij stil. Daarom maakt de radiocampagne er 2 bekenden van, en plots schiet iedereen wakker. Ook hier de conclusie: veilig verkeer is ons aller verantwoordelijkheid.

Naast Gunter Lamoot werken ook Goedele Liekens, Sandra Kim en Patrick Ridremont mee aan de radiocampagne.

 

Ook de posters komen confronterend uit de hoek. ‘850 doden elk jaar. Niks mee te maken?’ vraagt een poster, en ‘Ook vandaag 2 verkeersdoden. Tot morgen?’ Uit onderzoek blijkt dat bijna alle weggebruikers vinden dat ze eigenlijk wel goed rijden, en dat de fout voor ongevallen bij anderen ligt. De campagne vraagt chauffeurs even stil te staan bij hun eigen weggedrag, want het aantal verkeersdoden doen dalen is een verantwoordelijkheid van alle weggebruikers

 

Neem voor meer info contact op met Frank Marinus 02/679.75.00