KBC en TBWA gaan op zoek naar het gat in de markt.

Maandag 4 februari 2013 — Op 4 februari start KBC de zoektocht naar “Het gat in de markt”. Een project dat de bewoners uit alle gemeenten in Vlaanderen, Brussel en de Oostkantons uitnodigt om aan te geven wat er nog ontbreekt in hun gemeente.

Met deze campagne wil KBC een positieve boost geven aan het  ondernemerschap in onze regio. Want zeg nu zelf, mensen van hier, met ideeën van hier, samenbrengen met middelen van hier, is beter voor hier.

Op www.kbc.be/hetgatindemarkt wordt deze informatie aangevuld met gegevens van onderzoeksbureau IVOX. Via verschillende zoekparameters op de website kunnen (toekomstige) ondernemers vervolgens exact zien waar en wat de grootste noden zijn in elke gemeente.

In een latere fase biedt KBC ook gedurende 6 maanden een gratis KBC-lease van 20 Volvo bedrijfswagens aan om ondernemende mensen met een goed idee sneller op weg te helpen.

KBC presenteert kbc.be/hetgatindemarkt